14 de setembre 2008

Àrtic i Antàrtida. Antagonisme climàtic.

Quan parlem dels Pols geogràfics de la Terra ràpidament ens posaríem d'acord amb una cosa: hi fa un fred que pela tant a l'Àrtic com a l'Antàrtida. Però les similituts acaben aquí, malgrat els ecologistes tremendistes ens diríen que tampoc fa tant de fred darrerament.

Si comencem a esbrinar, el Pol Nord i el Pol Sud no s'assemblen en res. El Pol Nord és un oceà vorejat de terres continentals, per contra, el Pol Sud és un continent totalment aïllat per els oceans. Per lògica geogràfica, quan a un és l'estiu i tenen 24 hores de llum solar a l'altre és l'hivern i tenen 24 hores de penombra nocturna. Inclús la fauna és complement diferent, osos i guineus polars al Nord i pingüins al sud son els seus habitants. Però no totes les diferencies acaben aquí, també son antagònics fins i tot en el seu comportament climàtic.

Tot seguit teniu unes gràfiques que representen el comportament de les temperatures de la regió àrtica (60-82,5 N) en primer lloc i després la regió antàrtica (60-70 S) respecte a la temperatura de tota la Terra.

Si us fixeu, no parlem de temperatures absolutes perque volem una comparació i, per tant, utilitzem anomalíes de temperatura. Aixó vol dir que la dada que correspon a 0 no és altre que la mitjana del periode 1979-2008 a nivell global.Per entendre ràpidament les gràfiques, hi ha una linia de color fucsia que és la anomalía de la temperatura global amb dades mensuals mesurades amb el sensor RSS-AMSU, amb mitjana mensual superior a la normal quan és positiva i inferior quan és negativa, i en color blau fosc les anomalíes de la temperatura a l'Àrtic (primer gràfic) i de l'Antàrtic (segón gràfic). Per poder veure alguna tendència enmascarada, es mostra a les dues gràfiques amb linia negra la mitjana mòbil de 60 mesos tant per l'Àrtic com per l'Antàrtic, la qual cosa ens permet una comparació a cop d'ull amb l'evolució de la temperatura de la Terra (global).

Després de veure els gràfics, la conclusió ràpida que podem treure és l'Àrtic s'ha escalfat i l'Antàrtic s'ha refredat. Si maticem una mica més, fins a mitjans de la dècada dels 90 tant l'Àrtic com l'Antàrtic no mostren una tendència. És llavors quan comença la divergència abans esmentada.

Quins seríen els motius??

Si som realment sincers tindríem que dir que no se sap quina o quines son les causes. Hi han moltes hipotesi però no pas un motiu principal, una evidència.

Podríem parlar de l'ennegriment del gel a l'Àrtic degut a les emissions de carbó des de la Revolució Industrial a les grans àrees de l'hemisferi Nord (Veure noticia), però aixó no explicaría el refredament de l'Antàrtida.

També es parla sovint de les corrent oceàniques, el que anomenem Corrent termohalina i la seva influència termoreguladora, especialment a l'Àrtic on la corrent del Golf arriva fins l'arxipèlag de les Svalbard deixant lliure de gel durant tot l'any un lloc a la mateixa latitut que el nord de Groenlandia. El problema radica en que no es coneixen prou be els moviments de les aigues àrtiques des de l'Atlàtic o per l'estret de Bering. Tampoc sabem exactament com es produeixen els afloraments o enfonsaments d'aigua relacionats amb aquestes corrents.

Els vents i la seva influència en la deriva del gel marí a l'Àrtic també son un punt debat important.

El que és ben cert és que no sabem que passa, per aquest motiu sobta una mica llegir noticies com aquesta (cliqueu), que fa la clàssica i fàcil relació entre escalfament global i l'antagònic comportament del gel als Pols.

Potser l'Antàrtida no es trova dins del globus terraqui??

Diuen que els oceans s'escalfen però la banquisa antàrtica creix la qual cosa vol dir que hi ha més superficie marina amb temperatura més baixa. Quina és la causa?? No se sap.

A la noticia enllaçada ens parlen del que habíen dit els models de predicció:
"Lo que está pasando no es inesperado. Ya se ha había predicho hace mucho que el Ártico se calentaría más rápido que la Antártida", señala Ted Maksym, un especialista en hielo marino del Estudio Británico para la Antártida.

Aixó no és cert. Si be s'havía suposat un comportament diferent a cada Pol respecte a qualsevol influència, en cap moment els models reflexaven un augment del gel marí a l'Antàrtida, només parlaven de que amb un augment de la temperatura hi hauría més precipitació de neu als dos Pols que enmascararía el desgel. Com podem veure al gràfic, a l'Antàrtida la temperatura ha baixat i hi ha hagut augment de gel. Alguna cosa no quadra.

Hi ha qui está ben desconcertat i no ho vol admetre. A qui li agrada admetre un error publicament??

Ja veurem com evoluciona tot plegat, però tornant a les dades reals, aquest estiu no s'ha batut el rècord d'extensió mínima de 2.007 de la banquisa àrtica malgrat haver un gel més prim i menys compactat. Cal fer esment que la congelació marina ha començat abans del que és habitual a l'Àrtic. Per contra, l'Antàrtida no ha batut tampoc el rècord d'extensió màxima de l'any passat. Fins i tot en aquests detalls hi ha antagonisme??

Nota: Els gràfics están fet pel forer VilMeteo del fòrum de Meteored.

Etiquetes de comentaris: , ,