17 de setembre 2008

Els negocis de l'escalfament

Aquest cap de setmana hem rebut la noticia de la fallida d'un dels bancs més importants dels Estats Units, Lehman Brothers.

No m'hi posaré en temes econòmics perque no domino més enllà del necessari per administrar la meva economía familiar, per tant, quan llegeixo certes xifres m'envaeix la mateixa sensació que tinc al veure una pintura de Miró. Abstracció indescriptible.

Doncs be, quina ha estat la meva sorpresa quan llegint al meu admirat Anton Uriarte he vist que aquesta noticia financera tenía relació amb el clima. Millor dit, amb El negoci del Canvi Climàtic.

Si entreu a llegir aquest informe, la primera part de 145 pàgines és de Febrer de 2.007 i la segona amb 92 pàgines data de Setembre del mateix any, ens expliquen amb tota serie de detalls qué és l'escalfament del planeta, perque s'está produint i perque es produirá. La finalitat és obvia, quines serán les oportunitats d'inversió i negoci durant el segle XXI envers l'escalfament global.

L'assessoria a la part climàtica va ser duta a terme, entre altres, per part de James Hansen, director de l'Institut Goddard per estudis espaials (GISS) i depenent de la NASA. L'assessoria econòmica vindría avalada, per lògica, per Lehman Brothers.

La part irònica del tema arriva quan analitzem la capacitat predictiva de Lehman Brothers, "No supieron predecir su quiebra pero sí el clima en el año 2100." ens diu aquest blocaire. Com per fiar-se dels consells de negoci en l'àmbit del canvi climàtic.

N'obstant, aquestes errades son comprensibles, més que res perque James Hansen, el gurú de l'escalfament antròpic, també va errar les seves previsions envers a l'escalfament produit pel CO2.

A la dreta podeu observar com les dades reals observades els darrers 20 anys (linia vermella) no coincideixen amb cap dels escenaris que va plantejar, ni tant sols el C que suposava l'aturada de l'augment d'emissió de CO2.

Cal seguir confiant amb el consell d'aquests "experts"??

Etiquetes de comentaris: