30 d’abril 2008

Refredament del Pacific

Una de les causes més importants del gran desglaç àrtic de l'estiu passat va ser l'aport d'aigua càlida procedent del Pacífic. Sembla que aquest any el Pacífic està més fred del normal, amb una Niña encara potent, malgrat que comença a debilitar-se, i el que podríem intuir com un inici de la fase freda de la PDO o Oscilació Decadal del Pacific. Un dels darrers articles publicats a la pàgina d'Earth Observatory de la NASA ens explica aquesta situació.

La seguent imatge mostra l'anomalía de la temperatura superficial del mar a l'Oceà Pacífic durant la setmana del 14-21 d'Abril de 2008. L'anomalia compara les recents temperatures mesurades amb l'Advanced Microwave Scanning Radiometer for EOS (AMSR-E) del satèl·lit Aqua de la NASA amb el promig de les dades recollides pels satèl·lits NOAA Pathfinder entre 1985 i 1997. Els llocs on el Pacífic és troba més fred que el normal són de color blau, els llocs on les temperatures están sobre la mitjana es mostren en blanc i els llocs on l'oceà era més càlid que el normal són de color vermell.Els canvis a la PDO es van donar aproximadament en:

1905.... Inici de fase càlida.
1946.... Inici de fase freda.
1977.... Inici de fase càlida.
2008.... Inici de fase freda??

Contrasteu aquestes dates amb una gràfica de temperatura global del segle XX i treieu conclusions i/o possibles relacions. Aparentment sembla més coherent la relació PDO (oscilatoria)-temperatura global que no CO2 (augment sostingut)-temperatura global.Lligat amb aixó, ens arriva la noticia que l'Institut Leibniz de Ciències del Mar preveu un refredament de la temperatura global fins el 2015 aproximadament.

Noel Keenlyside del Institut Leibniz de Ciències Marines de Kiel (Alemania) diu: "L'IPCC ha previst un escalfament de 0.3°C per la propera dècade. La nostra predicció és de que no hi haurá cap escalfament fins 2015 i ja veurem que passa després."

La seva argumentació es basa en el fet que "L'IPCC actualment no inclou en els seus models registres reals d'esdeveniments tals com la força del Corrent del Golf i la del Niño, esdeveniment cíclic d'escalfament al Pacífic, malgrat sabem que han estat darrera de l'any més calorós mai registrat en 1998.

Si un model pot pronosticar amb precisió altres variables apart de la temperatura, tals com les precipitacions, seria cada vegada més útil, però les prediccions climàtiques de més enllà d'una dècada sempre seran, fins a cert punt, incertes."


L'investigació dels grans desconeguts, els oceàns, aporta, si més no, més interrogants respecte a la previsió del clima del futur.

Etiquetes de comentaris: