30 de març 2008

L'Artic s'escalfa, els icebergs es descongelen, les foques desapareixen...

He trobat un article de The Washington Post que parla de l'Artic, tema favorit dels catastrofistes climàtics. Llegiu:

The Arctic ocean is warming up, icebergs are growing scarcer and in some places the seals are finding the water too hot, according to a report to the Commerce Department yesterday from Consul Ifft, at Bergen, Norway.

Reports from fishermen, seal hunters and explorers about Spitzbergen, he declared, all point to a radical change in climate conditions and hitherto unheard-of high temperatures in the Arctic zone. Exploration expeditions report that scarcely any ice has been met with as far north as 81 degrees 29 minutes. Soundings to a depth of 3,100 meters showed the gulf stream still very warm.

Great masses of ice have been replaced by moraines of earth and stones, the report continued, while at many points well known glaciers have entirely disappeared. Very few seals and no white fish are found in the eastern Arctic, while vast shoals of herring and smelts, which have never before ventured so far north, are being encountered in the old seal fishing grounds.


La traducció aproximada sería aquesta:

L'oceà Artic s'està escalfant, els icebergs estan minvant i en alguns llocs les foques estan trobant massa calenta l'aigua, segons un informe al Departament de Comerç ahir des de Consul Ifft, a Bergen, Noruega.

Informes de pescadors, caçadors de foca i exploradors a prop d'Svalbard, declarava, que tot apunta a un canvi radical de les condicions climatològiques amb un augment de les temperatures a la zona Àrtica. Les expedicions d'exploració informen que han tingut moltes dificultats per trovar gel a la latitut de 81º 29' N, mai havíen tingut que anar tant al Nord. Sondatges a una profunditat de 3,100 metres mostrava que la corrent de Golf estava molt calenta.

Les grans masses de gel han deixat pas a morrenes de terra i pedres, l'informe continuava, mentre que a molts punts força coneguts les glaceres han desaparegut totalment. Molt poques foques i cap peix blanc es troben a l'Artic oriental, mentre grans bancs d'areng i fon, que mai abans s'havíen aventurat fins ara tant al nord, estan sent trobats en els territoris de pesca i de caça de foques velles.


Pel que veiem, l'article (aquí el podeu llegir sencer) en sí no aporta novetats respecte a les noticies diaries respecte a l'escalfament de l'Artic i la Terra en general. Per tant, no sería cap noticia si no fos perque aquest article va ser escrit el Novembre de 1.922!!!

Que vull donar a entendre amb aquest tema??

Moltes vegades escoltem que el que está passant amb el clima no havía passat mai, que estem vivint el periode més calent de la Terra des de la darrera glaciació, tot aixó queda evidentment demostrat pels canvis a la fauna i la flora, de forma que la fauna àrtica sembla l'emblema dels defensors de l'escalfament antròpic.

Caram!! De sobte llegim que fa gairebé 90 anys deien el mateix, inclús la latitut que diuen estava lliure de gel avui dia te un bon gruix a l'estiu. Per tant, i ara ve la pregunta del milió, el que passa ara havía passat abans??

No ho sabem!! El problema, més greu del que sembla, és que no sabem moltes coses del clima passat i, en canvi, sentem càtedra. Malgrat tot, el clima no está regit pel determinisme, ans al contrari, és un sistema caòtic que mai actua de la mateixa manera, n'obstant saber que va passar en una situació similar ens permet suposar com pot ser la seva evolució posterior.

Si Erik el Roig tornés a la vida ens podría explicar perqué va anomenar Groenlandia (Terra verda) a la gran illa àrtica.

Etiquetes de comentaris: