06 d’abril 2008

La temperatura torna a pujar al Març


Després de 2 mesos amb temperatures per sota de la mitjana, al Març l'anomalia de la temperatura global mesurada per satèl·lits ha estat positiva. Gran part de l'alça de la temperatura la trobem en la zona temperada de l'hemisferi nord perquè els tròpics i l'hemisferi sud encara estan per sota de la mitjana.

Al Gener l'anomalia en la baixa troposfera va ser de -0,070 i al Febrer també va ser negativa amb -0,002, dos mesos seguits amb anomalia negativa és un fet que no passava des de la primavera de 1.997. Al Març ha estat de +0,079. Aquestes mesures corresponen a les dades satel·litals entre els paral·lels 82ºN i 70ºS, per tant les terres polars queden fora d'aquestes dades.


Com ja he comentat al principi, la zona temperada de l'hemisferi nord (20ºN-82ºN) ha sigut la causa principal d'aquest augment ja que l'anomalía ha quedat en +0,877 que és el tercer registre mensual més alt des que tenim observacions per satèl·lit. Malgrat tot, a la franja subpolar (60ºN-82ºN) no ha pujat tant i "només" ha estat +0,326 per sobre, xifra no gaire elevada en una franja del planeta on l'anomalía acostuma a estar per sobre d'un grau positiu.

Respecte als tròpics (20N-20S), vam dur 5 mesos seguits per sota de la mitjana cosa que no passava des del 2.000 (Gener 99-Juliol 00, 19 mesos seguits d'anomalia negativa), però el que crida més l'atenció és el refredament en si. L'anomalia a la franja tropical és de -0,402, dada a la que no s'arribava des de Juny de 1.989!!! i aquest passat mes de Març ha estat el 17é més fred dels 351 mesos analitzats fins a ara pués la sèrie comença al Gener del 79.

Personalment, la causa apuntaria directament a una Niña contundent que hem tingut aquest hivern. No obstant això, no sóc expert i podría haver-hi una altra explicació per aquest refredament tropical.

En quan als hemisferis en general, l'hemisferi Nord (0º-82ºN) després d'un hivern relativament fresc torna a xifres habituals els darrers anys i l'anomalía ha sigut +0,465 que no destaca especialment. A l'hemisferi Sud (0º-70ºS), per contra, ha resultat clarament més fred que els últims mesos amb -0,325 que és la cinquena anomalía més negativa de tota la serie amb 351 mesos analitzats.

És una llàstima que aquestes dades satel·litals no ens puguin oferir dades de les regions polars (Àrtic i Antàrtida) que resultarien d'allò més interessant per a veure tendències generals i/o emmascarades en aquestes zones on no viu ningú però que sembla que a tothom preocupen.

Dades en text per sectors planetaris.
Dades del RSS per la baixa troposfera.

Etiquetes de comentaris: