01 de juny 2009

Maig quasi estiuenc

Després d'un mes d'Abril molt plujós i fresc, el mes de Maig podríem qualificar-lo com la seva antítesi doncs les dades i les percepcions ens parlen d'un mes molt sec i càlid. Hom podría arribar a creure que hi ha alguna llei de la compensació però senzillament ho podem explicar com el domini de situacions meteorològiques que al nostre pais tenen conseqüencies ben diferents.

L'observatori del barri de Serraparera de Cerdanyola porta funcionant des de Juliol de 1.991, circumstància que permet fer comparacions amb un periode d'anys mínimament útil, aixó em permet catalogar el mes de Maig passat com un mes sec i relativament càlid.

La precipitació total ha estat de 14,5 mm (la mitjana de 1997-2008: 53,1 mm) i la temperatura mitjana de 18,8ºC (la mitjana de 1992-2008: 17,8ºC).

A grosso modo i sense entrar en detalls ha estat un mes molt estable, quan no acostuma a ser-ho, i on han dominat les masses d'aire d'origen africà.

La primera decena va ser força càlida (anomalía de +1,8ºC) però la segona decena va ser més fresca del normal (-0,3ºC respecte a 92-08), finalment els darrers 11 dies van tornar a ser càlids (+1,5ºC). En quan a pluges, el dia 14 (6,8 mm) i el dia 1 (6,0 mm) donen la quasi totalitat de les pluges del mes.

Les temperatures extremes no son gens destacables, indici d'estabilitat termomètrica, doncs la màxima ha estat de 29,1ºC (dia 30) que és el cinqué maig de la serie 1992-2009 amb la màxima absoluta més baixa i la mínima de 8,3ºC (dia 2) que és el cinqué maig amb la mínima absoluta més alta. Per tant, si volguessim destacar alguna característica d'aquest Maig és que no hi han hagut ni calorades, ni fredorades, ni episodis plujosos importants.

Si ens fixem únicament amb l'àmbit del Parc de Collserola també tindrem que afirmar que ha estat sec i càlid.

Temperatura mitjana:
  • Observatori Fabra.... 18,8ºC
  • Masia de Can Coll.... 18,2ºC
Pluja total:
  • Observatori Fabra.... 17,4 mm
  • Masia de Can Coll..... 7,5 mm
De l'Observatori Fabra diposem dades des de l'any 1914 i aixó ens permet situar-lo a la història climàtica. Així, la temperatura màxima del mes de Maig al Fabra, 28.8ºC el dia 28 queda lluny d’altres màximes absolutes de Maig. Però la temperatura mitjana resultant d’aquest mes (18.8ºC), amb poc soroll, el col•loca en el segon lloc de la sèrie dels maigs més càlids, empatat amb el de 2005 i només superat pel maig de 1922 (18.9ºC).

Gràfica de les dades del mes de Maig a la masia de Can Coll.

Etiquetes de comentaris: ,