11 de juliol 2007

Temperatura de sensació

A l'estiu, la humitat és l'element que augmenta la sensació de xafogor. El cientìfic americà R.G. Stedman va desenvolupar el paràmetre de Sensació Tèrmica com efecte combinat de calor i humitat, a partir d'estudis sobre la fisiología humana i la transferència de calor entre el cos, la vestimenta i l'entorn. Quan la humitat és alta, el valor de la sensació tèrmica excedeix al de la temperatura de l'aire. En aquest cas la sensació tèrmica quantifica la dificultat que troba l'organisme per a perdre la calor produïda pel metabolisme intern i l'incomoditat associada amb una humitat excessiva. Si la humitat és baixa, la sensació tèrmica és menor que la temperatura de l'aire. En aquest cas el paràmetre mesura l'augment de la sensació de benestar, produït per un major refredament de la pell degut a la mayor evaporació de la transpiració afavorida per la baixa humitat de l'aire.

Quan la temperatura és menor de 32º (temperatura de la pell), el vent disminueix la sensació tèrmica. En canvi, si la temperatura supera els 32º l'augmenta.

Tot seguit podeu veure la taula per a calcular sensació tèrmica.La forma més eficaç que té el cos per perdre calor és la transpiració. La transpiració s'evapora consumint calor que cedeix el nostre cos. Quan la humitat és molt alta, l'evaporació és menor i per tant la sensació tèrmica augmenta. En canvi, quan la humitat és baixa, augmenta l'evaporació, el nostre cos perd calor i la nostra sensació tèrmica disminueix.

Aquí teniu la taula que mostra els riscos pel nostre cos en funció de la sensació tèrmica o temperatura de xafogor. Recordar, n'obstant, que és molt important sempre protegir-se del sol directe i beure sovint aigua o liquids que ens rehidratin. Així evitarem riscos innecessaris.Si voleu, podeu consultar l'enllaç de Protecció Civil

Etiquetes de comentaris: