19 de juny 2009

Un segle XXI més fred

No son molts anys els que portem de segle XXI, que va començar l'1 de Gener de 2.001, per aixó no podem treure estadístiques mínimament fiables per establir tendències climàtiques, n'obstant si que ha passat prou temps per poder veure algun matiç en les dades climatològiques.

Fa uns dies feia esment de les mitjanes anuals a l'observatori Fabra durant els darrers 12 anys i aquestes teníen una tendència al refredament tal i com indiquen les temperatures de la Terra mesurades per satêl·lit i que podeu veure tot seguit.


Ara, al Fòrum de Meteored, el forer RS ha obert un tema per tractar d'esbrinar la tendència de la temperatura al nou segle a Espanya. Per aixó, es van introduint les mitjanes anuals de diferents estacions meteorològiques a diferents provincies espanyoles i calculant la seva tendència linial. El valor que trobem representa la variació mitjana anual de l'observatori en qüestió.

Estic segur que s'anirà ampliant però, de moment, hi han una cinqüentena d'estacions que representen a unes 40 provincies. Tot seguit podeu observar el mapa. La seva interpretació sería, comptant que el valor 0 correspondría a una tendència sense signe aparent:
 • Augment superior a 0,05.... Vermell
 • Augment entre 0,025 i 0,05.... Vermell fluix
 • Valor entre -0,025 i 0,025.... Blanc
 • Descens entre -0,025 i -0,05.... Blau fluix
 • Descens superior a -0,05.... Blau
 • Sense dades provincials.... Gris

Hi ha un clar domini dels colors blaus que ens suggereixen un descens de les temperatures a Espanya que coincideix amb el que diuen les dades globals.

Així, tenim per 2.008 les dades anuals de 49 estacions dividides en aquests valors:
 • Augment superior a 0,05.... 0 estacions (0%)
 • Augment entre 0,025 i 0,05.... 2 estacions (4,1%)
 • Valor entre -0,025 i 0,025.... 14 estacions (28,6%)
 • Descens entre -0,025 i -0,05.... 11 estacions (22,4%)
 • Descens superior a -0,05.... 22 estacions (44,9%)
Si ho representem en funció de les estacions que han tingut un augment o un descens de la temperatura mitjana, ens trobem aquests valors:
 • Estacions amb augment de la temperatura.... 2 (4,1%)
 • Estacions amb descens de la temperatura.... 47 (95,9%)
Queda clar que aquest inici de segle no s'està escalfant però aixó no és indici de res ni tant sols un canvi de tendència... almenys de moment, perque si analitzem els valors durant el segle XX, els canvis de tendència no están marcats per descensos marcats sino que queden representats per una paràbola d'una dècada aproximadament, tal com va passar els anys 40 o els anys 70. Serà el mateix ara?? Aniré seguint el tema i us tindré informats.